Mange, der bliver udsat for digitale krænkelser, føler sig magtesløse. Men der er en række ting, du kan gøre for at tage hånd om situationen, når skaden er sket. Læs med her, og få konkrete råd fra advokat Miriam Michaelsen, partner i Njord Law Firm og formand for foreningen Digitalt Ansvar.

Dokumenter krænkelsen
Når du opdager, at dit barn er blevet udsat for en digital krænkelse, er din første reaktion måske at slette alt, hvad der har med krænkelsen at gøre. Det må du ikke, for det er enorm vigtigt, at I kan dokumentere, hvad der er sket, så I har beviser, når – eller hvis – sagen skal anmeldes og efterforskes af politiet. I skal derfor gemme alt, hvad der kan bruges som dokumentation for krænkelsen:

  • Screenshots fra hjemmesider og sociale medier, hvis materialet ligger der.
  • Beskeder, der omhandler krænkelsen – fra venner, bekendte og personer, I ikke kender, som henvender sig vedrørende ulovlige delinger.
  • Skriv også navnene ned på dem, I tror, har været involveret.

Det er meget vigtigt at dokumentere så meget som muligt, fordi det kan være med til at afsløre identiteten på den eller dem, der har krænket dit barn, hvis I ikke allerede ved, hvem det er. Og samtidig er det vigtigt at have dokumentation for det, der er sket, hvis nogle af beviserne bliver slettet af afsenderen eller de sociale medier sidenhen.

Stop ulykken
Deling på nettet kan gå ekstrem stærkt. Det er derfor vigtigt, at I reagerer hurtigt for at stoppe yderligere spredning end den, I allerede har opdaget. Det kan være rigtig svært at stå alene med opgaven, så tag hurtigst muligt fat i politiet, og spørg eventuelt betroede venner eller familie om hjælp, indtil politiet overtager arbejdet med at slette materialet, hvis det ligger tilgængeligt online.

Der er flere ting, I kan gøre:
Hvis I ved, at der er spredt billeder eller film af dit barn på hjemmesider eller sociale medier, så tag kontakt til operatørerne bag siderne, og bed dem om at fjerne det. På Red Barnets hjemmeside kan I finde slettevejledninger, hvor I kan se, hvordan I kan anmelde og slette ulovligt indhold på de forskellige sociale medier. Red Barnet har desuden en rådgivning, SLET DET, hvor I kan få rådgivning via mail, chat og telefon.

Ifølge persondataloven har man ret til at blive slettet fra sociale medier eller en hjemmeside, hvis man ikke ønsker at ligge der. Så hvis operatørerne bag det sociale medie eller en hjemmeside siger nej til at hjælpe jer med at få materiale slettet, kan I anmelde det til Datatilsynet på tilsynets hjemmeside. Det kan tage tid at få en afgørelse fra Datatilsynet, så mens I venter på det, kan det kan være en fordel at få professionel hjælp til at kontakte det sociale medie eller hjemmesidens ejermand for at få stoppet ulykken hurtigst muligt.

Anmeld krænkelsen til politiet
Digitale krænkelser skal anmeldes til politiet. Hurtigst muligt. Når I har anmeldt en digital krænkelse, skal I huske at bede om en anmeldelseskvittering. Derpå står et sagsnummer, som I kan bruge, når I vil følge op på, hvor langt sagen er kommet.

Politiet anbefaler, at I anmelder digitale krænkelser på den elektroniske anmeldelsesportal på www.politi.dk.

Det er vigtigt at anmelde sagen til politiet, fordi det er dem, der skal hjælpe med at opklare og efterforske ulovlige handlinger. Men det er samtidig en rigtig god idé at anmelde, fordi politiet kan hjælpe jer med at få fjernet det krænkende materiale fra nettet – for eksempel ved at rette henvendelse til internetplatforme og sociale medier. Politiet har pligt til at tilbyde dig en bistandsadvokat, men sker det ikke, så husk at anmode om at få en tildelt. En bistandsadvokat kan hjælpe dig med at varetage dit barns interesser i en eventuel sag og sikre godtgørelse for den krænkelse, han eller hun er blevet udsat for.

Anmeld skaden til forsikringen
Når I har anmeldt sagen til politiet, kan I anmelde den til jeres forsikringsselskab. Forsikringen kan i mange tilfælde hjælpe med retshjælpsdækning til en eventuel retssag, og de kan også i mange tilfælde dække udgifter til en psykolog, hvis dit barn får brug for det. Digitale krænkelser har ofte meget alvorlige konsekvenser for den krænkede og den krænkedes nærtstående. Derfor anbefaler foreningen Digitalt Ansvar, at du sørger for at få hjælp hos en professionel til at få håndteret de psykiske konsekvenser ved krænkelsen. Hvis forsikringen ikke dækker psykologhjælp, er der andre muligheder for at få hjælpen dækket økonomisk:

  • Dit barn kan få en henvisning fra egen læge.
  • I kan kontakte Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet. De har rådgivere og psykologer ansat, som kan hjælpe og vejlede omkring muligheder for psykologhjælp.